Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava

VÍTAME  VÁS  NA  STRÁNKE elokované pracovisko  MŠ  L. van BEETHOVENA 16

Kontakt MŠ:

Tel.: 033 / 552 1089 (MŠ), 033 / 323 6793 (kuchyňa)

E-mail: msbeethovenova@ms.trnava.sk

Web: msbeethovenova.tabi.sk

Bankový účet-školné: SK05 5600 0000 0011 1220 5005, KOMASK2X, VS: 0004 (do poznámky meno a priezvisko dieťaťa)

Bankový účet-stravné: SK36 5600 0000 0011 1220 9006, KOMASK2X, VS: 44444 (do poznámky meno a priezvisko dieťaťa)

 

Vnútorná organizácia MŠ:

zástupca pre predprimárne vzdelávanie: Soňa Lipovská

pedagogický zamestnanci MŠ:

Pavilón A (5-6 ročné deti a deti s OPŠD) – Viera Barnáková, Stanislava Patzeltová

Pavilón B (5-6 ročné deti a deti s odložením PPV) – Mgr. Zuzana Puchelová, Jana Mildeová

Pavilón C ((4-5 ročné deti) – Soňa Lipovská, Lenka Hůďová

Pavilón D (5-6 ročné deti) – Jarmila Bohunická, Bc. Martina Gažovič-Krupanská

prevádzkoví zamestnanci MŠ: Adriana Staníková, Magdaléna Mináriková, Martina Ryšavá

vedúca školskej jedálne: Adriana Rabarová

 

Rodičovská rada pri MŠ:

pokladník: Monika Weny

členovia: Alžbeta Jaborníková, Dominika Blahunková