Blog

Aktivity počas roka

 • návšteva Tradičného Trnavského jarmoku
 • Deň otvorených dverí na Radnici mesta Trnava
 • spolupráca so SZČ v Trnave na projekte Evička nám ochorela
 • policajná hipológia
 • výroba šarkanov-šarkaniáda
 • Deň proti obezite – ochutnávka nátierok
 • Mesiac úcty k starším – vystúpenie pre starých rodičov a starých občanov v Klube dôchodcov
 • Vianočná besiedka v MŠ, v Klube dôchodcov, na Trojičnom námestí (spev vianočných kolied, rozdávanie darčekov)
 • návšteva tvorivých dielní na Radnici mesta a výroba vianočných ozdôb
 • karneval
 • návšteva mestskej knižnice
 • v rámci spolupráce so ZŠ Bottova účasť na zápise detí do 1.ročníka, vedomostné a športové súťaže so žiakmi 1.ročníka
 • Veľkonočné hľadanie vajíčok
 • Deň Matiek v MŠ (vystúpenie detí a odovzdanie ručne vyrobených darčekov ako vďaka mamičkám)
 • vystúpenie detí na Radnici mesta – Májový kvet
 • zapájanie sa do výtvarných súťaží v Centre voľného času Kalokagatia
 • divadelné predstavenia
 • Deň rodiny
 • návšteva výstavy detských prác Trnavského kraja v ZOC MAX
 • Dni zdravia na Trojičnom námestí
 • zhotovenie Tabla pre predškolákov
 • bábkové divadlá a rôzne predstavenia v rámci MŠ
 • adaptačné stretnutie novoprijatých detí
 • návšteva ZOO v Bratislave
 • oslava MDD
 • výlet do prírody
 • rozlúčka so školským rokom a s predškolákmi, vystúpenie a zábavný program